Potřebujete zajistit dopravní značení?

Kvalitní dopravní značení zajišťuje společnost TOP ZNAK, která v této oblasti působí již velmi dlouhou dobu. Díky tomuto faktu má podíl na celé řadě projektů. Zajišťovala tak dopravní značení v Praze, ale i mimo území hlavního města.

Pronájem, instalace č aplikace značení

Můžete si pronajmou, na krátkou i delší dobu, veškeré svislé dopravní značení, plastové směrové desky Z4, přechodové vodorovné dopravní značení se žlutou reflexní fólií, plastové nebo kovové zábrany, přechodové lávky pro pěší různých délek, dopravní kužely různých výšek, světelnou signalizaci nebo plastová svodidla naplněná vodou. Zaměstnanci společnosti zajistí dopravu na místo určení, osadí dopravní značení dle projektu DIO, každý den proběhne kontrola značení a samozřejmostí je udržování dopravního značení v provozuschopném stavu. Po ukončení prací proběhne demontáž a uvedení komunikace do původního stavu.

Co se instalace dopravního značení týká, společnost nabízí kompletní realizaci svislého dopravního značení. Samozřejmostí je výkop a osazení sloupku včetně montáže příslušné dopravní značky. Objednat si můžete také montáž a demontáž všech dostupných dopravních značek, pevné a sklopné parkovací sloupky a zábrany, zpomalovací vodící prahy, montáž baliset nebo dopravních zrcadel různých velikostí a tvarů.

Společnost TOP ZNAK nabízí také aplikaci dopravního značení. Nástřik vodorovného dopravního značení lze provést ručně nebo strojně. Pči nanášení VDZ jsou dodržovány všechny technologické podmínky. Díky tomu je zajištěna vysoká kvalita a trvanlivost. Zárukou díla je i dodržování všech důležitých faktorů. Patří mezi ně suchý a čistý povrch, vhodná teplota ovzduší i povrchu. Pro aplikaci značené se používá jednosložková nebo dvousložková barva či stříkaný plast.

Veškeré podrobnosti k nabídce dopravního značení naleznete na stránkách topznak.cz.